O stowarzyszeniu Drukuj

 

Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM" w Kowalewie działa od 1998 r. W 2002 r. jego działalność została zawieszona na okres czterech lat. 8 września 2006 r. stowarzyszenie wznowiło swoją pracę. Obecnie w stowarzyszeniu jest 31 osób.

 

Zarząd KST "DOM":

przewodnicząca - Anna Kosmowska
z - ca przew. -  ks. Wiesław Kondratowicz
skarbnik -  Aleksandra Szymoniak
sekretarz - Ewa Leśniewska

 

Komisja Rewizyjna
Halina Bania
Małgorzata Baron - Galewska
Paweł Jakubowski
Mirela Robakowska
Teresa Zielińska

Celem stowarzyszenia jest:

  • prowadzenie działalności wychowawczej i terapeutycznej wśród dzieci i młodzieży
  • propagowanie w społeczeństwie idei trwałej i zdrowej moralnie rodziny

Praca ta polega na:

  • organizowaniu zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
  • organizowaniu obozów socjoterapeutycznych
  • realizowaniu programów profilaktycznych