od 1994 roku

Diecezjalny
Ośrodek
Duszpasterstwa
Trzeźwości

im. św. Józefa Opiekuna

To Miejsce…

TO POMOC DLA DUCHOWNYCH PRZEŻYWAJĄCYCH KRYZYS ZWIĄZANY Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI, SUBSTANCJAMI ZMIENIAJĄCYMI ŚWIADOMOŚĆ I UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI

Ośrodek w Kowalewie

Od 1994 roku

Celem jego działalności jest świadczenie różnorodnej pomocy kapłanom diecezjalnym, zgromadzeń zakonnych, którzy przeżywają kryzys życiowy spowodowany nadużywaniem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość i uzależnieniami behawioralnymi.  

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja

w Kowalewie

Ośrodek w Kowalewie

W Ośrodku znajduje się kaplica. Kapłani codziennie celebrują Mszę św., spowiadają, głoszą homilie i kazania również w kościele parafialnym. Na terenie przykościelnym a zarazem przy Ośrodku znajduje się ogólnodostępny park, który powstał dzięki zaangażowaniu tutejszych Parafian. Na całej przestrzeni parku rozstawione są stacje drogi krzyżowej, a w pobliżu plebani figura Matki Bożej.