Misja

Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości w Kowalewie

Profesjonalny program terapii uzależnienia oparty o amerykański model Minnesota realizowany przez doświadczony zespół, w którym pracuje psycholog – specjalista terapii uzależnień, lekarz psychiatra i dwóch certyfikowanych instruktorów.

Program duchowo-religijno-kapłański realizowany w systemie grupowym i indywidualnym. Unikalnym, bo niemożliwym do zastosowania w ośrodkach świeckich, jest program terapii religijno-kapłańskiej, w którym księża angażują się w życie parafii. Kapłani codziennie celebrują Mszę św., spowiadają, głoszą homilie i kazania, a także pomagają w ościennych parafiach. Parafianie Kowalewscy i z sąsiednich wspólnot wiedzą, że księża z Ośrodka w Kowalewie przebywają na terapii w chorobie alkoholowej i jest to przez ludzi akceptowane. Dla pacjentów – duchownych jest to okazja do konfrontacji ze wstydem i poczuciem winy, które są zranieniami towarzyszącymi chorobie alkoholowej i często blokującymi proces trzeźwienia.

Skorzystanie z naszej pomocy jest w tej chorobie szansą na wejście w proces zdrowienia, który im wcześniej rozpoczęty, daje większą nadzieję na uratowanie. Trzeba mieć tez świadomość, że terapia w Ośrodku jest tylko początkiem trzeźwienia, które będzie trwało całe życie. Pacjent-duchowny, kończąc program, otrzymuje wskazania poterapeutyczne do zrealizowania w miejscu pracy i życia, pozostając w kontakcie z naszym Ośrodkiem oraz wspólnotą Anonimowych Alkoholików.

Maryjo, Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swych bliźnich, o trzeźwość siebie samych. O trzeźwość narodu. Jestem szczególnie wdzięczny tym, którzy podejmują inicjatywy w tej dziedzinie — zwłaszcza w miesiącu sierpniu, a także w czasie przygotowania do tej papieskiej pielgrzymki. Nie wolno tych inicjatyw ośmieszać i pomniejszać! Nie wolno! Zbyt wysoka jest stawka, o którą chodzi. Wiemy to dobrze z historii. Zbyt wysoka jest stawka! i trzeba tutaj iść pod prąd! Pod prąd społecznego nawyku i płytkiej opinii. Pod prąd ludzkiej słabości. Pod prąd źle rozumianej „wolności”. Wolność nie została człowiekowi dana przez Stwórcę do tego, ażeby niszczył siebie i drugich. Wolność to nie jest samowola.
św. Jan Paweł II

Jasna Góra, 11.6.1987

Ośrodek funkcjonuje od 1994 r., a jego założycielem był ówczesny proboszcz Kowalewski, trzeźwiejący alkoholik, ks. Wiesław Kondratowicz, który był dyrektorem do czasu przejścia na emeryturę w 2023 r.

Od sierpnia 2023 r. dyrektorem Ośrodka jest ks. Krzysztof Raj.

Celem jego działalności jest świadczenie różnorodnej pomocy kapłanom diecezjalnym  i zgromadzeń zakonnych,  którzy przeżywają kryzys życiowy spowodowany nadużywaniem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość i uzależnieniami behawioralnymi. 

Z oferty ośrodka skorzystało dotychczas ponad 1300 kapłanów z kraju i zagranicy. Sprawdzony, oparty na trzydziestoletnim doświadczeniu program pomocowy trwa 6 tygodni z możliwością rozszerzenia.